Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego
SZUKAJ ORGANIZACJI:

ORGANIZACJE WEDŁUG CELÓW DZIAŁALNOŚCI:

Badania naukowe Dziedzictwo narodowe Edukacja i wychowanie Leczenie, profilaktyka, zdrowie Ochrona środowiska Ochrona zwierząt Pomoc bezdomnym i biednym Pomoc dzieciom Pomoc osobom starszym i chorym Prawa człowieka Religie Sport, turystyka, rekreacja

ORGANIZACJE W TWOJEJ OKOLICY:

WYBRANE ORGANIZACJE:
 • Fundacja Pomocy Dzieciom "Pociecha"
 • Fundacja Dziecięca Fantazja
 • Fundacja Jesteśmy Blisko
 • Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów
 • Chrześcijańska Służba Charytatywna
 • Fundacja "Serce Dziecka" im. Diny Radziwiłłowej
 • Fundacja Dobroczynności
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Zarząd Główny
 • Fundacja Hospicyjna
 • Fundacja "Kocia Mama"
 • Fundacja Serca dla Maluszka
 • Onkofundacja Alivia

Pomoc bezdomnym i biednym

W tej kategorii znajdują się Organizacje Pożytku Publicznego prowadzące swoje działania w zakresie: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom,Działalność charytatywna, Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, Pomoc osobom bedomnym i samotnym.


Caritas Diecezji Bydgoskiej

Caritas Diecezji Bydgoskiej

 • Pomoc bezdomnym i biednym
Fundacja "Nowe Pokolenie" w Hołdzie Janowi Pawłowi II

Fundacja "Nowe Pokolenie" w Hołdzie Janowi Pawłowi II

 • Pomoc bezdomnym i biednym
 • Pomoc dzieciom
 • Pomoc osobom starszym i chorym
Fundacja Promyk Nadziei

Fundacja Promyk Nadziei

 • Leczenie, profilaktyka, zdrowie
 • Pomoc bezdomnym i biednym
 • Pomoc dzieciom
 • Pomoc osobom starszym i chorym
Fundacja Serce Sercu

Fundacja Serce Sercu

 • Pomoc bezdomnym i biednym
 • Pomoc dzieciom
Stowarzyszenie "SOS dla Trzeźwości"

Stowarzyszenie "SOS dla Trzeźwości"

 • Leczenie, profilaktyka, zdrowie
 • Pomoc bezdomnym i biednym
 • Pomoc dzieciom
 • Pomoc osobom starszym i chorym