Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego

Informacje

Podaruj 1%

Podaruj 1%

1% Dla Organizacji Pożytku Publicznego Zgodnie z uchwałą z dnia 1 stycznia 2004 roku, ustawy o wolontariacie. Podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych ma możliwość przekazania 1 procenta swojego podatku (należności) na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Organizacja powinna znajdować się na oficjalnej liście uprawnionych Organizacji Poży ... więcej »
Dlaczego warto przekazać 1% swojego podatku?

Dlaczego warto przekazać 1% swojego podatku?

Przekazując 1% swojego podatku to Państwo samodzielnie decydujecie o tym, co stanie się z częścią Waszych podatków i jak zostaną wykorzystane.

Bez ponoszenia dodatkowych kosztów jesteście Państwo w stanie wspomóc najbardziej potrzebujących. Co ważne, te pieniądze i tak nie zostaną w Waszej kieszeni. Jeśli nie podarujecie ich jakiejś organizacji pożytku publicznego, to rząd zdecyduje, jak je wydać.

1% podatku możecie Państwo przeznaczyć min. na pomoc chorym dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym, na wyrównywanie szans edukacyjnych, na wspieranie ekologii czy też organizację imprez kulturalnych. W ten sposób możecie wesprzeć Państwo organizacje, które pomagają zwierzętom, niosą pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, podtrzymują tradycję narodową, pielęgnują polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej nauki, które wspierają edukacji, oświaty i wychowania. To tylko przykłady. Lista organizacji którym można podarować 1% podatku jest bardzo długa.

Zapraszam do skorzystania z naszej, która pomoże Państwu znaleźć organizację, której zechcą Państwo ofiarować 1% swojego podatku. Warto powierzyć pieniądze organizacjom pożytku publicznego, bo wyspecjalizowały się one w różnych dziedzinach pomocy i zrobią to za Was i w Waszym imieniu.

więcej »
Kto może przekazać 1% podatku?

Kto może przekazać 1% podatku?

1% podatku dochodowego mogą przekazać Organizacjom:
  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

więcej »
Jak przekazać 1% podatku?

Jak przekazać 1% podatku?

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

  • numer KRS organizacji,
  • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%.

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

więcej »
Co to są organizacje pożytku publicznego?

Co to są organizacje pożytku publicznego?

Organizacją Pożytku Publicznego może być organizacja pozarządowa, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli m.in.

więcej »