Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego

ORGANIZACJE WEDŁUG CELÓW DZIAŁALNOŚCI:

Badania naukowe Dziedzictwo narodowe Edukacja i wychowanie Leczenie, profilaktyka, zdrowie Ochrona środowiska Ochrona zwierząt Pomoc bezdomnym i biednym Pomoc dzieciom Pomoc osobom starszym i chorym Prawa człowieka Religie Sport, turystyka, rekreacja

ORGANIZACJE W TWOJEJ OKOLICY:

SZCZEGÓLNIE POLECANE ORGANIZACJE

  • Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
  • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Zarząd Główny
  • Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak
  • Fundacja "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową"
  • mali bracia Ubogich
  • Fundacja Dobroczynności
  • Fundacja "Kocia Mama"
  • Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
  • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Serca i Nerek
 
P R O F I L E   P R E M I U M