Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego

ORGANIZACJE WEDŁUG CELÓW DZIAŁALNOŚCI:

Badania naukowe Dziedzictwo narodowe Edukacja i wychowanie Leczenie, profilaktyka, zdrowie Ochrona środowiska Ochrona zwierząt Pomoc bezdomnym i biednym Pomoc dzieciom Pomoc osobom starszym i chorym Prawa człowieka Religie Sport, turystyka, rekreacja

ORGANIZACJE W TWOJEJ OKOLICY:

 

SZCZEGÓLNIE POLECANE ORGANIZACJE

  • Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak
  • Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności
  • Towarzystwo Przywracania Rodziny
  • Fundacja Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym - Agnieszka
  • Fundacja Pomocy Dzieciom "Pociecha"
  • Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
  • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Zarząd Główny
  • Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"
  • Fundacja "Ex Animo"
 
P R O F I L E     P R E M I U M