Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego

ORGANIZACJE WEDŁUG CELÓW DZIAŁALNOŚCI:

Badania naukowe Dziedzictwo narodowe Edukacja i wychowanie Leczenie, profilaktyka, zdrowie Ochrona środowiska Ochrona zwierząt Pomoc bezdomnym i biednym Pomoc dzieciom Pomoc osobom starszym i chorym Prawa człowieka Religie Sport, turystyka, rekreacja

ORGANIZACJE W TWOJEJ OKOLICY:

SZCZEGÓLNIE POLECANE ORGANIZACJE

  • Fundacja pomocy chorym i dzieciom "Kubuś"
  • Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów
  • Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
  • Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
  • Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy
  • mali bracia Ubogich
  • Fundacja "Ex Animo"
  • Fundacja Dobroczynności
  • Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak
 
P R O F I L E     P R E M I U M