Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego

ORGANIZACJE WEDŁUG CELÓW DZIAŁALNOŚCI:

Badania naukowe Dziedzictwo narodowe Edukacja i wychowanie Leczenie, profilaktyka, zdrowie Ochrona środowiska Ochrona zwierząt Pomoc bezdomnym i biednym Pomoc dzieciom Pomoc osobom starszym i chorym Prawa człowieka Religie Sport, turystyka, rekreacja

ORGANIZACJE W TWOJEJ OKOLICY:

 
R E K L A M A 
 

SZCZEGÓLNIE POLECANE ORGANIZACJE

  • Fundacja Dobroczynności
  • Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
  • Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu "Uczymy się Żyć Razem"
  • mali bracia Ubogich
  • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Serca i Nerek
  • Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności
  • Fundacja "Kocia Mama"
  • Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
  • Fundacja "Ex Animo"
 
P R O F I L E   P R E M I U M