Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego

ORGANIZACJE WEDŁUG CELÓW DZIAŁALNOŚCI:

Badania naukowe Dziedzictwo narodowe Edukacja i wychowanie Leczenie, profilaktyka, zdrowie Ochrona środowiska Ochrona zwierząt Pomoc bezdomnym i biednym Pomoc dzieciom Pomoc osobom starszym i chorym Prawa człowieka Religie Sport, turystyka, rekreacja

ORGANIZACJE W TWOJEJ OKOLICY:

 

SZCZEGÓLNIE POLECANE ORGANIZACJE

  • Fundacja Pomocy Dzieciom "Pociecha"
  • Towarzystwo Przywracania Rodziny
  • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Serca i Nerek
  • Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów
  • Alivia - Fundacja Onkologiczna
  • Fundacja Dobroczynności
  • Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak
  • mali bracia Ubogich
  • Fundacja "Ex Animo"
 
P R O F I L E     P R E M I U M