Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego

ORGANIZACJE WEDŁUG CELÓW DZIAŁALNOŚCI:

Badania naukowe Dziedzictwo narodowe Edukacja i wychowanie Leczenie, profilaktyka, zdrowie Ochrona środowiska Ochrona zwierząt Pomoc bezdomnym i biednym Pomoc dzieciom Pomoc osobom starszym i chorym Prawa człowieka Religie Sport, turystyka, rekreacja

ORGANIZACJE W TWOJEJ OKOLICY:

 

SZCZEGÓLNIE POLECANE ORGANIZACJE

  • Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci
  • Fundacja Chcę Żyć
  • Fundacja Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym - Agnieszka
  • Fundacja Chorych na Zespół Dandy - Walkera ''Podaj Dalej"
  • Fundacja ADRA Polska
  • Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak
  • Fundacja Hospicyjna
  • Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
  • Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

 
P R O F I L E     P R E M I U M