Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego

ORGANIZACJE WEDŁUG CELÓW DZIAŁALNOŚCI:

Badania naukowe Dziedzictwo narodowe Edukacja i wychowanie Leczenie, profilaktyka, zdrowie Ochrona środowiska Ochrona zwierząt Pomoc bezdomnym i biednym Pomoc dzieciom Pomoc osobom starszym i chorym Prawa człowieka Religie Sport, turystyka, rekreacja

ORGANIZACJE W TWOJEJ OKOLICY:

 

SZCZEGÓLNIE POLECANE ORGANIZACJE

  • mali bracia Ubogich
  • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Serca i Nerek
  • Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
  • Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak
  • Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności
  • Fundacja Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym - Agnieszka
  • Fundacja Hospicyjna
  • Fundacja "Ex Animo"
  • Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
 
P R O F I L E   P R E M I U M