Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach


ul. Brzozowa 75
05-080 Izabelin Laski , woj. mazowieckie
 • 22 753 30 00 - centrala
 • 22 752 31 21 - sekretariat ; 22 752 32 23 - dział darów
 • 22 752 30 09

JAK MOŻESZ POMÓC TEJ ORGANIZACJI

Podaruj 1% podatku

KRS:

Przekazanie podatku nic Cię nie kosztuje a pieniądze zamiast do rządu i urzędników, trafią do tych którzy wiedzą jak ich nie zmarnować.

Sprawdź jak wypełnić PIT

Wpłać na konto

BRE Bank S.A.
ul. Królewska 14, Warszawa
02 1140 1010 0000 4399 5800 1002

Wesprzyj nas!
Możesz Nas wesprzeć wpłacając pieniądze bezpośrednio na Nasze konto bankowe.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty.

Powiedz o niej innym


Informacje o organizacji

  niewidomi, ośrodek szkolno-wychowawczy dla niewidomych w Laskach, szkoła dla niewidomych dzieci w Laskach, rehabilitacja niewidomych, wczesna interwencja, wczesne wspomaganie dzieci z dysfunkcja wzroku, turnusy rehabilitacyjne dla niewidomych, opieka duszpasterska niewidomych, wsparcie duchowe

Ośrodek Szkolono-Wychowawczy w Laskach powstał dzięki ociemniałej Matce Elżbiecie Róży Czackiej. Utratę wzroku w młodości odczytała jako swoje życie powołanie. W 1911 r. założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, a w kilka lat później – Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. W oparciu o te filary zbudowała w początku lat 20-tych XX w. Zakład dla Niewidomych w Laskach.

Od 100 lat idea Matki Czackiej wciąż jest żywa. Osobiście doświadczając braku wzroku, zdawała sobie sprawę, jak ważne jest wychowanie niewidomych do samodzielnego, w pełni odpowiedzialnego życia. Dlatego w Laskach obejmujemy wychowaniem niewidome dzieci od pierwszych miesięcy po urodzeniu po maturę lub egzaminy zawodowe, starając się zapewnić im warunki do integralnego wzrastania w poczuciu własnej godności i otwartości na innych. W przyszłości będą one mogły zaowocować ich samodzielnym życiem w rodzinach, w środowiskach pracy, w naszym społeczeństwie osób widzących.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi otacza osoby niewidome i ociemniałe wszechstronną opieką w zakresie potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych. Celem wyznaczonym i pozostawionym nam przez naszą Założycielkę – ociemniałą Matkę Elżbietę Czacką jest takie przygotowanie niewidomego, by mógł stać się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa osób widzących, prowadząc swoje życie w sposób niezależny, odpowiedzialny, z poczuciem godności i wartości własnej osoby.

 Dla realizacji tego celu Towarzystwo podejmuje liczne zadania.

Zajmuje się urządzaniem i prowadzeniem:

 • placówek wczesnego wspomagania dzieci z dysfunkcją wzroku dla dzieci do lat 3 (popularnie zwane wczesną interwencją)
 • internatów, przedszkola, szkół na wszystkich poziomach kształcenia – podstawowym, gimnazjalnym, licealnym, zawodowym – włączając w nie również szkoły specjalne - gdzie oprócz edukacji dostosowanej do potrzeb osób niewidomych, organizowane są dla nich również zajęcia rehabilitacyjne
 • biblioteki, wypożyczalni książek i czytelni (czarno-drukowej, brajlowskiej, multimedialnej) w ramach Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach

Organizuje:

 • wakacje, zielone szkoły, pielgrzymki dla naszych niewidomych wychowanków
 • turnusy wypoczynkowe lub rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla niewidomych z rodzinami
 • kursy rehabilitacji podstawowej i zawodowej dla niewidomych i niedowidzących

 Prowadzi również:

 • rehabilitację zawodową, biura poradnictwa zawodowego, pomoc w zatrudnieniu i adaptacji w nowym środowisku – obejmując nie tylko absolwentów Lasek
 • domy pomocy dla niewidomych kobiet (w Żułowie) i mężczyzn (w Niepołomicach)
 • małą drukarnie brajlowską, która dostosowuje obowiązujące podręczniki szkolne do potrzeb naszych uczniów wydając je w brajlu

 Zajmuje się:

 • działalnością naukową i badawczą z zakresu tyflologii, tyflopedagogiki, (dziedzin, które poświęcają uwagę osobom niewidomym) - zbierając również statystyki dotyczące procesów utraty wzroku i integracji ze środowiskiem ludzi widzących,
 • wytwarzaniem specjalistycznych pomocy edukacyjnych

  Przekazując swój 1% dla niewidomych dzieci z Lasek lub wspomagając je w dowolny inny sposób, możesz sprawić, że brak wzroku przestanie być barierą nie do pokonania.

Ciekawe linki do stron:

Podobne organizacje

Inne organizacje w okolicy