Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt


ul. 11 Listopada 29
Jędrzejów 28-300 , woj. świętokrzyskie
  • 0-607-171-458

JAK MOŻESZ POMÓC TEJ ORGANIZACJI

Podaruj 1% podatku

KRS:

Przekazanie podatku nic Cię nie kosztuje a pieniądze zamiast do rządu i urzędników, trafią do tych którzy wiedzą jak ich nie zmarnować.

Sprawdź jak wypełnić PIT

Wpłać na konto

Alior Bank
75 2490 0005 0000 4500 7398 2092
nr konta dla przelewów z zagranicy:
ALBPPLPW 75 2490 0005 0000 4500 7398 2092

Wesprzyj nas!
Możesz Nas wesprzeć wpłacając pieniądze bezpośrednio na Nasze konto bankowe.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty.

Powiedz o niej innym


Informacje o organizacji

Misja

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, organizacja pożytku publicznego, działa od 2007 r. na terenie całego kraju, ale głównie cudnego województwa świętokrzyskiego, skąd pochodzimy. Praca na rzecz zwierząt w tym zacofanym regionie Polski B jest szczególnie trudna i niewdzięczna. Wynika to prawdopodobnie z większych niż gdzie indziej biedy, bezrobocia oraz niskiego poziomu świadomości społecznej. Skutkiem tego jest ogromna rzesza bezdomnych zwierząt, inercja gmin w temacie opieki nad nimi oraz niewielka liczba schronisk (4).

Aktywność na rzecz poprawy losu zwierząt jest tutaj hamowana przez trudności finansowe, ignorancję urzędników i niechęć ze strony większości mieszkańców województwa. Pomimo to, garstka zapaleńców, w tym członkowie naszego Stowarzyszenia, starają się zeuropeizować standardy traktowania zwierząt na świętokrzyskiej prowincji.

Działalność statutowa Stowarzyszenia Obrona Zwierząt mieści się w sferze zadań pożytku publicznego, określonych w art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: "ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego".

Nasze działania są ściśle zdeterminowane celami wyznaczonymi przez statut, czyli aktywnością na rzecz:
- humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania oraz zapewnienia im opieki
- kształtowania wśród społeczeństwa właściwego stosunku do zwierząt.

Historia

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt powstało na zebraniu założycielskim w dniu 27 lipca 2007r.

16 listopada 2007 r. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskując tym samym osobowość prawną.

13 marca 2008 r. przyznano nam status organizacji pożytku publicznego oraz, decyzją Ministra Sprawiedliwości, wpisano do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń uprawnionych do otrzymywania nawiązek oraz świadczeń pieniężnych, zasądzanych przez sądy powszechne.

29 października 2008 r. Stowarzyszenie przystąpiło do Koalicji dla Zwierząt, ogólnopolskiego porozumienia organizacji prozwierzęcych (www.koalicja.org.pl).

2 kwietnia 2011 r. wspólnie z innymi organizacjami z regionu założyliśmy Świętokrzyską Koalicję dla Zwierząt.

Prowadzone działania: 

sprawozdanie merytoryczne 2007

sprawozdanie merytoryczne 2008

sprawozdanie merytoryczne 2009

sprawozdanie merytoryczne 2010

sprawozdanie merytoryczne 2011

sprawozdanie merytoryczne 2012

sprawozdanie merytoryczne 2013

sprawozdanie merytoryczne 2014

sprawozdanie merytoryczne 2015

sprawozdanie merytoryczne 2016

Ilość środków z wpłat 1% podatku w latach ubiegłych i na co zostały przeznaczone

  • 2009 był pierwszym rokiem, w którym mogliśmy zbierać 1% podatku, otrzymaliśmy wtedy 28.818,46 zł, w całości przeznaczyliśmy je na zakup działki pod budowę naszego schroniska dla bezdomnych zwierząt;
  • w 2010 r. uzbieraliśmy 35.102,00 zł i wydaliśmy je na porządkowanie terenu i zakup części ogrodzenia;
  • w 2011 r. otrzymaliśmy ok. 37.000.76 zł, za co udało nam się ogrodzić działkę z 3 stron i rozpocząć budowę ogrodzenia od frontu;
  • w 2012 r. otrzymaliśmy 44.280,29 zł za co m.in skończyliśmy budowę ogrodzenia i prowadziliśmy bieżącą działalność;
  • w 2013 r. otrzymaliśmy 33.009,35 zł, za co udało się wyremontować starą studnię na działce, założyć sad owocowy starych odmian, opłacić częściowo projekty architektoniczne, a także pokryć koszty bieżącej działalności;
  • w 2014 r. otrzymaliśmy 24.322,90 zł, za co skończyliśmy montaż bramy i furtek wejściowych, pokryto koszty bieżącej działalności, a część kwoty została zaoszczędzona na zakup nowego samochodu, niezbędnego do działań Stowarzyszenia w terenie;
  • w 2015 r. otrzymaliśmy 29.992.60, za co kontynuowaliśmy budowę własnego schroniska dla zwierząt, m. in. przyłączyliśmy energię elektryczną, pokryto koszty bieżącej działalności, w tym opiekowaliśmy się naszą pasieką (przeglądy zwalczanie warrozy, dokarmianie), kontynuując autorski projekt "Wolna Pszczoła" mający na celu zapobieganiu wymieraniu pszczoły miodnej.
  • w 2016 r. otrzymaliśmy 86.543,93 zł, z czego kwotę 80.000 zaoszczędziliśmy na zakup specjalistycznej przyczepy samochodowej, tzw. sterylkobusu, dedykowanemu projektowi "Nadjeżdża sterylkobus" - mobilna sterylizacja psów i kotów"
      

Na co będą przeznaczone uzyskane środki?

Brak infrastruktury wiąże nam ręce i uniemożliwia skuteczne pomaganie potrzebującym zwierzętom. Dlatego nie oglądamy się już dłużej ani na władze gmin, ani na dotacje, których nigdy nie otrzymaliśmy. Możemy liczyć tylko na siebie, dlatego mamy przemyślany plan zbudowania własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt, na własnej nieruchomości, za własne uzbierane środki (budowa). Wobec niechęci lokalnych urzędników i braku jakiegokolwiek wsparcia nie wiadomo, ile nam to zajmie, może kolejne lata... Trudno. To jest jedyny sposób na skuteczne ratowanie potrzebujących zwierząt.

Dlatego, jeśli ktoś chciałby wspomóc sensowny i dobrze rokujący plan pomocy zwierzętom, prosimy o przekazanie nam 1% swojego podatku - nasz nr KRS 0000292939.

 

 

 

program do pit - darmowy 

Zobacz jak możesz nam pomóc >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobne organizacje