Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego
Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu "Uczymy się Żyć Razem"

Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu "Uczymy się Żyć Razem"


ul. Jana Bytnara Rudego 2
45-256 Opole , woj. opolskie
 • (0-77) 469-56-68

JAK MOŻESZ POMÓC TEJ ORGANIZACJI

Podaruj 1% podatku

KRS:

Przekazanie podatku nic Cię nie kosztuje a pieniądze zamiast do rządu i urzędników, trafią do tych którzy wiedzą jak ich nie zmarnować.

Sprawdź jak wypełnić PIT

Wpłać na konto

Bank Spółdzielczy w Łubnianach
23889700042001001730780001

Wesprzyj nas!
Możesz Nas wesprzeć wpłacając pieniądze bezpośrednio na Nasze konto bankowe.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty.

Powiedz o niej innym


Informacje o organizacji

 

    Historia:

W 1998 roku kilkoro rodziców autystycznych dzieci postanowiło rozpocząć starania o stworzenie na terenie województwa opolskiego struktur organizacji pomagającej autystom i ich rodzinom. Podjęli oni decyzję o przyłączeniu się do Krajowego Towarzystwa Autyzmu, którego prezesem w owym czasie był profesor Tadeusz Gałkowski. Tak powstał Opolski Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu zarejestrowany w październiku 1999 roku.
Pierwszą jego prezeską została wybrana Władysława Hepner.

       Gdyby jednak mówić o rozpoczęciu działalności na rzecz autystów w Opolu i okolicach, to należy przyjąć, że był to wrzesień 1998 roku. To wówczas, po turnusie rehabilitacyjnym, prowadząca go Małgorzata Wróblewska wraz z rodzicami dwóch autystów podjęła starania o zorganizowanie zajęć dla autystycznych dzieci w porozumieniu z kierowni- czką osiedlowego Spółdzielczego Domu Kultury MCK9- Elżbietą Sobolewską oraz dyrekcją Publicznej Szkoly Podstawowej nr 5 w Opolu.

        Udało się. Elżbieta Sobolewska rozpoczęła zajęcia plastyczne odbywające się co tydzień w dwóch grupach w w/w Spółdzielczym Domu Kultury, a Małgorzata Wróblewska zaproponowała i poprowadziła 2 razy w tygodniu w PSP nr 5 zajęcia edukacyjno-terapeutyczne oraz zajęcia usprawniające ruchowo w wodzie. Należy jednocześnie dodać, że raz w miesiącu Elżbieta Sobolewska prowadziła warsztaty artystyczne, na które przyjeżdżały rodziny z autystycznymi dziećmi z całego województwa opolskiego. Dzięki staraniom naszego Oddziału i przy życzliwości i wsparciu władz Opola we wrześniu 1999 roku powstała pierwsza na Opolszczyźnie klasa dla autystów przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 13 w Opolu.

       Od początku staraliśmy się swoją działalnością zainteresować władze regionu biorąc udział w zorganizowanych forach, konferencjach, zjazdach, spotkaniach, festynach. Organizowaliśmy także wystawy prac naszych podopiecznych, na otwarcie których zapraszaliśmy władze miasta Opola i regionu. Prace autystów były wystawione, między innymi, w Teatrze Ziemi Opolskiej, sprzedawane na aukcjach, na przykład na Jarmarku Rozmaitości zorganizowanym przez PFRON. 
Na takim właśnie Jarmarku, który odbył się 16 czerwca 2000 roku, zostaliśmy wyróżnieni przez Prezydenta Miasta Opola nagrodą pieniężną za całokształt naszej działalności.

       W grudniu 2002 roku byliśmy organizatorami Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Uczymy się żyć razem", na którą przyjechało bardzo wielu przedstawicieli ośrodków działających na rzecz autystów z całego kraju, specjalistów, rodziców, nauczycieli. Ta Konferencja uświadomiła nam ogromne niedostatki usług na rzezcz autystów w naszym regionie. To po niej podjęliśmy decyzję o usamodzielnieniu się i powołaniu w miejsce Opolskiego Oddziału KTA- Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu "Uczymy się żyć razem". Jego pierwszą i dotychczasową prezeską została wybrana Elżbieta Sobolewska.

       Dzięki jej ogromnej determinacji i przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego, a także dyrekcji szpitala w Kup udało się pozyskać na potrzeby Stowarzyszenia budynek po administracji szpitalnej w Kup, 3 mniejsze, barak, budynek udostępniony przez siostry zakonne. W 2005 roku rozpoczęły się tam zajęcia, najpierw tylko świetlicowe prowadzone przez 2 terapeutki. We wrześniu 2005 roku w pozyskanych obiektach rozpoczęli edukację i terapię pierwsi uczniowie i przedszkolaki. Było ich wtedy 13. Zaczął działać punkt diagnostyczny.  Do przedszkola i szkoły uczęszczało wówczas 13 podopiecznych. Obecnie jest ich 21.

       Wszyscy uczęszczający do powstałego Centrum na zajęcia szkolne i przedszkolne dowożeni są przez środki transportu opłacone i zorganizowane przez ich macierzyste gminy.

       Mamy nadzieję, że historia naszego Stowarzyszenia będzie trwała "do końca świata i jeden dzień dłużej", czego życzymy sobie i wszystkim rodzinom posiadającym autystów w swoim gronie.

Formy Działalności:

 

 • - Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Z Autyzmem 
 • - Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Uczniów Ze Sprzężonymi Niepełnospawnościami, Autyzmem
 • - Niepubliczne Gimnazjum dla Uczniów Ze Sprzężonymi Niepełnospawnościami, Autyzmem
 • - Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca Do Pracy dla Uczniów Ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami
 • - Świetlica terapeutyczna
 • - Punkt Diagnostyczno - Konsultacyjny
 • - Warsztaty terapeutyczne
 • - Warsztaty Socjoterapeutyczne dla dorosłych osób z autyzmem "Potrafię i jestem potrzebny" - Turnusy rehabilitacyjne
 • - Szkolenia specjalistyczne dla Określonych grup zawodowych oraz rodziców i wolontariuszy
 • - Opracowywanie programów indywidualnych i ich stałe monitorowanie
 • - Grupy wsparcia dla rodziców i rodzeństwa  
 • - Lobbing mający na celu popularyzację wiedzy o autyzmie w środowiskach akademickich, decydenckich

 

Zajęcia grupowe 2 - 4 osobowe prowadzone są przez terapeutę przy współudziale opiekuna.

 • - zajęcia edukacyjne i terapeutyczne - indywidualna i grupowe
 • - konsultacje indywidualne i szkolenia rodziców
 • - szkolenia dla wolontariuszy
 • - szkolenia i konsultacje rad pedagogicznych w placówkach oświatowych w których są osoby z autyzmem na życzenie dyrekcji Szkół i innych ośrodków

 

Ciekawe Linki:

Diagnoza

Galeria

Zarząd

Statut

Projekt „Wsparcie osób z autyzmem”

 

 

 

Nasza Galeria

Podobne organizacje