Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego
Fundacja pomocy chorym i dzieciom "Kubuś"

Fundacja pomocy chorym i dzieciom "Kubuś"


Sadurki 3
24-150 Nałęczów , woj. lubelskie
  • tel (81)501 77 09
  • (81)501 77 09

JAK MOŻESZ POMÓC TEJ ORGANIZACJI

Podaruj 1% podatku

KRS:

Przekazanie podatku nic Cię nie kosztuje a pieniądze zamiast do rządu i urzędników, trafią do tych którzy wiedzą jak ich nie zmarnować.

Sprawdź jak wypełnić PIT

Wpłać na konto

Credit Agricole Bank Polska S.A
53 1940 1076 3067 7795 0000 0000

Wesprzyj nas!
Możesz Nas wesprzeć wpłacając pieniądze bezpośrednio na Nasze konto bankowe.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty.

Powiedz o niej innym


Informacje o organizacji

 Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom „KUBUŚ” powstała w lutym 2009 roku, aby pomagać chorym i dzieciom - czyli dwóm szczególnie bezradnym grupom społecznym.

Celem Fundacji jest niesienie pomocy szczególnie potrzebującym tj. chorym, niepełnosprawnym, dzieciom z ubogich rodzin, wykluczonym, bezrobotnym oraz wszystkim znajdującym się w trudnej sytuacji, a także prowadzenie i promowanie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz prowadzenia i wspierania inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym.

 Cel ten realizujemy poprzez pomoc społeczną, w tym : 

- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- działalność charytatywna m. in. finansowanie zakupu leków dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji  materialnej,
- ochrona i promocja zdrowia, m.in. organizowanie turnusów wypoczynkowych dla dzieci z ubogich wiejskich rodzin pod hasłem"zdrowie",
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych iwojen w kraju i za granicą.

 

Zakres działania Fundacji jest bardzo szeroki - od finansowania szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej, przez refundację kosztów leków dla szczególnie potrzebujących, po finansowanie operacji, których wykonanie nie jest refundowane przez naszą służbę zdrowia lub okres oczekiwania na taką operację jest zbyt długi, aby pacjent mógł jej doczekać. Jednocześnie zgodnie ze statutem zobowiązujemy się do uwzględniania życzeń naszych darczyńców co do celu wykorzystania darowizny.

W naszej działalności chcielibyśmy nie ograniczać się jedynie do akcji, które wymagają dużo czasu i wielu przygotowań związanych ze spełnieniem wszystkich ustawowych wymogów - m.in. pozwoleń od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - ale również, a może przede wszystkim pomagać doraźnie ludziom, którzy nagle znaleźli się w trudnej sytuacji i "tu" liczymy na Ciebie!

 

We wrześniu 2009 roku Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego i może przyjmować 1 procent podatku.

 

Do tej pory pomogliśmy między innymi:

Kilkuset dzieciom z ubogich rodzin z całej Polski.

Dzięki Wam możemy sprawiać, że nie będą się czuły gorsze od swoich rówieśników, wyrównywać ich szanse edukacyjne oraz spełniać marzenia. Sfinansowaliśmy dla nich wyjazdy edukacyjne w góry, łącząc zdrowotny wpływ zmiany klimatu z przyjaznymi „szkółkami” i konkursami pod hasłem „Bezpieczeństwo” oraz „Twoje prawa” we współpracy z UNICEF’em.

Dzięki temu mają szansę na normalne życie.

Ufundowaliśmy także półkolonie, zapewniając obok szkółek i konkursów, ciekawy program turystyczno-wypoczynkowy.

Dla kilkudziesięciu naszych Podopiecznych sfinansowaliśmy leki, sprzęt specjalistyczny, produkty pierwszej potrzeby, takie jak odzież czy żywność, materiały dydaktyczne, poprawiające rozwój psychiczny i fizyczny, turnusy rehabilitacyjne oraz innego rodzaju terapie. Dzięki takiemu wsparciu ich życie krok po kroku zmienia się na lepsze.

Prowadzimy także działalność charytatywną dla innych osób, nie będących Podopiecznymi Fundacji. Dzięki Wam pomagamy im poprzez zakup leków, sprzętu, urządzeń umożliwiających właściwy rozwój, produktów pierwszej potrzeby, podręczników szkolnych, finansowanie turnusów rehabilitacyjnych, zajęć integracyjnych, wycieczek dla osób niepełnosprawnych, warsztatów terapii zajęciowej.

Dzięki Waszemu wsparciu zaczęliśmy także prowadzić nowe akcje pod hasłem „Pierwsza pomoc” oraz „Bezpieczna droga do szkoły”. Programy powstały przede wszystkim w celu podnoszenia świadomości, zarówno u dzieci, jak i dorosłych, związanej z bezpiecznym poruszaniem się po drodze, właściwemu zachowaniu się w miejscu wypadku i sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego, podnoszeniu umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom i wolontariuszom za pomoc i wparcie! Razem zmieniamy świat na lepsze! Dołącz do NAS!

 

 

                  

 

   

 

 

Podobne organizacje