Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego
Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny


ul. Świętojańska 24
15-277 Białystok , woj. podlaskie
  • 85 732 37 70
  • 85 732 37 70

JAK MOŻESZ POMÓC TEJ ORGANIZACJI

Podaruj 1% podatku

KRS:

Przekazanie podatku nic Cię nie kosztuje a pieniądze zamiast do rządu i urzędników, trafią do tych którzy wiedzą jak ich nie zmarnować.

Sprawdź jak wypełnić PIT

Wpłać na konto

PKO BP S.A.I/O Białystok
91 1020 1332 0000 1702 0246 2208

Wesprzyj nas!
Możesz Nas wesprzeć wpłacając pieniądze bezpośrednio na Nasze konto bankowe.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty.

Powiedz o niej innym


Informacje o organizacji

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny powstała w lutym 2001 r. Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:0000000291.

Jej podstawowymi celami są:

  • Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej dzieciom polskiego pochodzenia z Republiki Białoruś,

  • Organizacja integracyjnego letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci polskiego pochodzenia z Republiki Białoruś oraz dzieci z polskich domów dziecka i placówek opieki społecznej,

  • Skupianie wokół idei Fundacji osób w kraju i za granicą.

Swoje cele fundacja realizuje przez organizowanie zbiórek i imprez publicznych, współpracę z podmiotami gospodarczymi oraz działalność propagatorską, informacyjną i wydawniczą w zakresie swych podstawowych celów.

Ponadto Fundacja nawiązuje współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, nawiązuje współpracę krajową i zagraniczną z instyucjami oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji.

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, uzyskują tytuł DOBROCZYŃCY FUNDACJI. Raz do roku, wiosną, wszystkim Darczyńcom Fundacja przesyła specjalne podziękowanie - Świadectwo Darczyńcy.

AKCJE FUNDACJI

WAKACJE

Corocznie zapraszamy jak największą ilość polskich dzieci do odwiedzenia Polski w czasie letnich wakacji. Chcemy, aby miło spędzili czas, odpoczęli i aby w trakcie pobytu uczyli się polskiego języka oraz polskiej historii. Pragniemy by zobaczyli "większy kawałek świata" - polskiego świata. Od 5 lat wakacje organizujemy w naszym Domu Polonii w Żytkiejmach woj. warmińsko-mazurskie.

POLSKA KSIĄŻKA - POLSKIM DZIECIOM

Fundacja zbiera polskie książki (wydane w języku polskim), które przekazuje polskim dzieciom z Białorusi oraz polskim szkołom i bibliotekom. Czekamy na wasze dary w siedzibie Fundacji. Książki dla dzieci, dla młodzieży i dla osób starszych, książki beletrystyczne, historyczne, poradniki, podręczniki szkolne. Nie wyrzucajcie ich, oddajcie je nam. Ponadto przekazujemy czasopisma bibliotekom i ośrodkom polskiej kultury.

PODARUJMY DZIECIOM ŚWIĘTA

W okresie przedświątecznym i w trakcie karnawału Fundacja organizuje imprezy - bożonarodzeniowe i noworoczne spotkania w największych ośrodkach polskości na Białorusi, w trakcie których przekazujemy polskim dzieciom i ich rodzinom świąteczne paczki, śpiewamy wspólnie kolędy, dzielimy się radościami i smutkami, choć dzięki Darczyńcom Fundacji radości jest zdecydowanie więcej.

RATOWANIE ZDROWIA I ŻYCIA DZIECI

Akcje indywidualne - wymagające osobistego zgłoszenia. Fundacja w miarę możliwości pokrywa koszty operacji i rekonwalescencji w Polsce oraz dalsze koszty leczenia na Białorusi.

PROGRAM STYPENDIALNY

Fundacja wspiera studentów - Polaków z Białorusi - którzy studiują na uczelniach wyższych w woj. podlaskim. Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy powinny zgłosić się do biura Fundacji, gdzie otrzymają niezbędne informacje i dokumenty do wypełnienia.

UŚMIECH DZIECKA

To akcja, której ideą jest zapewnienie najmłodszym niezbędnych środków do prawidłowej higieny jamy ustnej oraz kształtowanie nawyków z dziedziny profilaktyki stomatologii zachowawczej. Akcje współorganizują Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA - Poland oddział Białostocki.

 

 

WARTO ZOBACZYĆ:

      

     PARTNERZY     DARCZYŃCY

STUDENCI     DOM POLONII     KOLONIE W DOMU POLONII

 

 

 

Podobne organizacje