Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego
Fundacja "Ex Animo"

Fundacja "Ex Animo"


Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa , woj. mazowieckie
  • 022 851 10 80

JAK MOŻESZ POMÓC TEJ ORGANIZACJI

Podaruj 1% podatku

KRS:

Przekazanie podatku nic Cię nie kosztuje a pieniądze zamiast do rządu i urzędników, trafią do tych którzy wiedzą jak ich nie zmarnować.

Sprawdź jak wypełnić PIT

Wpłać na konto

Bank Pekao S.A.
Oddział w Warszawie
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa
SWIFT: PKOPPLPW
Waluta: Numer konta:
PLN 85 1240 6319 1111 0000 4778 7355

Wesprzyj nas!
Możesz Nas wesprzeć wpłacając pieniądze bezpośrednio na Nasze konto bankowe.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty.

Powiedz o niej innym


Informacje o organizacji

 Historia Fundacji

Fundacja EX ANIMO została powołana z inicjatywy księżnej Marii Sapiehy i kierownika Kliniki Onkologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” prof. Danuty Perek. Jej celem jest pomoc dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową i wspieranie działań Kliniki.

Fundacja EX ANIMO rozpoczęła swą  działalność w maju 1994 roku.

Fundatorami Fundacji byli: Maria Krystyna Sapieha, Danuta Perek, Anna Branicka-Wolska, Maria Kozera, Grażyna Bójnowska-Kropczyńska, Jerzy Kropczyński, Krzysztof Koziełł-Poklewski, Zdzisław Rondio, Bogdan Sarwiński, Zbigniew Studziński i Mirosława Zaskórska.

Członkami honorowymi Fundacji zostali: Serena Balfour, Albert Światopełk - Czetwertyński i Krzysztof Kieślowski.

Działalność Fundacji nie byłaby możliwa bez pomocy ludzi dobrej woli. Szczególnie hojni darczyńcy nagradzani są statuetką - symbolem Fundacji EX ANIMO.

Cele Fundacji

1. Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na wyposażenie, remonty i funkcjonowanie Kliniki Onkologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” oraz na pomoc 

   dla dzieci chorych na raka, a także na szkolenie personelu szpitala.

2. Wspomaganie działania placówek medycznych mających na celu leczenie lub rehabilitację dzieci z choroba nowotworową.

3. Upowszechnianie wiedzy o problemach dzieci z chorobą nowotworową.

4. Rozwijanie kontaktów z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką i leczeniem chorób nowotworowych u dzieci.

Działalność Fundacji

Dzięki środkom zebranym przez Fundację możliwy był zakup dla Kliniki Onkologii IP CZD  potrzebnego sprzętu medycznego i wyposażenia m.in. separatora komórkowego, kardiomonitorów, pulsoksymetrów, ssaków próżniowych, pomp infuzyjnych, rozwieraczy wewnątrzczaszkowych niezbędnych do operacji nowotworów mózgu oraz specjalistycznych łóżek przeznaczonych dla dzieci obłożnie chorych, umożliwiających dostęp do pacjenta i zapobiegających powstawaniu odleżyn.

Fundacja sfinansowała również pełne wyposażenie przebudowanej sali izolacyjnej i zabiegowej oraz zakupiła niezbędny sprzęt komputerowy.

Fundacja pokrywa także część bieżących wydatków Kliniki Onkologii takich jak: zakup portów, cewników, wyposażenia świetlicy dla dzieci oraz zakup artykułów biurowych.
  
Finansujemy ponadto udział lekarzy i pielęgniarek w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach, sympozjach i szkoleniach, umożliwiając im tym samym wymianę doświadczeń oraz zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami onkologii dziecięcej w Polsce i na świecie.
Prenumerujemy i zakupujemy także literaturę fachową.
  
W 2003 r. Fundacja  koordynowała i współfinansowała remont kapitalny Kliniki Onkologii IP CZD
  
W 2007 r. podjęła się organizacji i finansowania miejsc noclegowych dla rodziców i opiekunów pacjentów Kliniki Onkologii IP CZD. 7 Lutego 2008 zaś nastąpiło ich oficjalne otwarcie.

2011 r. - Fundacja przeprowadziła i sfinansowała remont i modernizację Kliniki Onkologii Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

  I Ty możesz pomóc w ratowaniu zdrowia i życia chorych dzieci, przekazując 1% na rzecz naszej organizacji.

                               

 

 

 

 Chcę pomóc

 Galeria Zdjęć

 

 

Podobne organizacje

Inne organizacje w okolicy