Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego
Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia


ul. Lotnicza 37
54 - 154 Wrocław , woj. dolnośląskie
  • 71 344-03-23
  • 71 342-89-65
  • 71 342-89-65

JAK MOŻESZ POMÓC TEJ ORGANIZACJI

Podaruj 1% podatku

KRS:

Przekazanie podatku nic Cię nie kosztuje a pieniądze zamiast do rządu i urzędników, trafią do tych którzy wiedzą jak ich nie zmarnować.

Sprawdź jak wypełnić PIT

Wpłać na konto

Bank Pekao SA I Oddział we Wrocławiu
- wpłata darowizn
45 1240 1994 1111 0000 2495 6839
- zbiórka publiczna
79 1240 1994 1111 0010 1861 8795

Wesprzyj nas!
Możesz Nas wesprzeć wpłacając pieniądze bezpośrednio na Nasze konto bankowe.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty.

Powiedz o niej innym


Informacje o organizacji

Cele i pola działania:

Działalność charytatywna na rzecz społeczeństwa

Fundacja umożliwia organizowanie pomocy na rzecz ludzi chorych wymagających szczególnie troskliwej i kosztownej opieki medycznej – nierefundowanej przez NFZ. W tym celu otwierane są na rachunku bankowym Fundacji subkonto na hasło przypisane poszczególnym chorym. Na subkonto te rodzina chorego i on sam mogą zbierać darowizny pieniężne i rzeczowe, oraz 1 % odpisy podatkowe przy składaniu PIT-ów w urzędach skarbowych. Fundacja dysponuje również odrębnym rachunkiem bankowym, na który mogą wpływać środki z organizowanych zbiórek publicznych z przeznaczeniem na konkretnego naszego podopiecznego. Warunkiem organizowania takiej zbiórki jest ścisłe przestrzeganie zasad zawartych w zezwoleniu wystawionym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na adres naszej Fundacji.

Organizowanie i udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia, a w szczególności przyczynianie się do:

  • wykorzystywania środków materialnych i finansowych do utrzymania i rozwoju obiektów służby zdrowia;

  • polepszenie zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, aparaturę diagnostyczną i terapeutyczną;

  • rozwoju wiedzy medycznej i technicznej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry lekarsko-pielęgniarskiej;

  • zapobiegania chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, udzielanie pomocy przy rehabilitacji ich skutków.

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu (Nr KRS 0000050135) od 22 lat pomaga publicznym zakładom opieki zdrowotnej przekazując im aparaturę i sprzęt medyczny. Im więcej otrzymujemy darowizn tym większa jest nasza pomoc. Rozmiary tej pomocy są znaczne. Wystarczy wspomnieć, że na przestrzeni tych 22 lat przekazaliśmy pomoc w kwocie 70 milionów zł. Niezależnie od tej działalności pod naszą opieką znajduje się ponad 600 chorych, głównie dzieci, dla których organizujemy zbiórki pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację. Są to przypadki wymagające kosztownego leczenia nierefundowanego przez NFZ. Dzięki ofiarności społeczeństwa możemy na ten cel rocznie przeznaczyć od 2 do 4 milionów zł. Każda zatem kwota składająca się na 1 % odpis podatkowy i zadeklarowana przez podatnika na naszą Fundację zwiększa możliwości niesienia pomocy potrzebujący

Podobne organizacje

Inne organizacje w okolicy