Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP


ul. Misyjna 8
43-445 Dzięgielów , woj. śląskie
  • 33 852 97 81
  • 33 852 90 40

JAK MOŻESZ POMÓC TEJ ORGANIZACJI

Podaruj 1% podatku

KRS:

Przekazanie podatku nic Cię nie kosztuje a pieniądze zamiast do rządu i urzędników, trafią do tych którzy wiedzą jak ich nie zmarnować.

Sprawdź jak wypełnić PIT

Wpłać na konto

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
Bank Spółdzielczy w Cieszynie 93 8113 0007 2001 0003 9909 0001
ING Bank Śląski oddział Cieszyn 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138

Wesprzyj nas!
Możesz Nas wesprzeć wpłacając pieniądze bezpośrednio na Nasze konto bankowe.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty.

Powiedz o niej innym


Informacje o organizacji

 

O nas

Jesteśmy w Kościele, na ulicy, w radiu, w domach osób samotnych, w szkole, w firmie, na koncercie, w internecie – wszędzie tam, gdzie są ludzie.   

Od 2004 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Naszą misją jest współdziałanie, motywowanie, szkolenie i udzielanie wszelkiego praktycznego wsparcia społecznościom lokalnym do inicjowania, ożywiania i rozwijania edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i charytatywnych programów, opartych na autorytecie chrześcijańskich wartości. 

Wszystkie programy CME zmierzają do poprawy warunków i jakości życia każdego człowieka. Jakość życia związana jest z jego sytuacją materialną, społeczną, psychiczną oraz duchową. Dlatego programy CME obejmują zarówno działania charytatywne, jak też i społeczne, edukacyjne i kulturalne. Nie zapominając o potrzebach duchowych, swoje programy opieramy na autorytecie chrześcijańskich wartości wynikających z ewangelii.

 

W działalności pożytku publicznego CME zajmuje się:

•  wspieraniem rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży,

•  edukacją dorosłych, 

•  walką z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 

•  pomocą w sytuacjach kryzysowych,

•  wyrównywaniem szans.

 

CME wspiera także działania innych organizacji, mających podobne cele i współpracuje z nim. Udziela także praktycznego i partnerskiego wsparcia grupom i społecznościom lokalnym. 

 

W celu gromadzenia środków na realizacją programów w Centrum zostały utworzone fundusze celowe oraz prowadzone są różne projekty. Środki w ramach funduszy rozdzielane są przez Komisje, w skład których wchodzą osoby powołane przez Radę CME. Jedynie jedna osoba biorąca udział w pracach Komisji może być związana zawodowo z CME.

 

Środki z 1% zostaną przeznaczone na 
fundusze:
 

Daj dzieciom nadzieję – dofinansowywanie wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej • Rodzina Rodzinie – krótkoterminową pomoc finansową rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych • Ukraina – wspieranie działań charytatywnych i edukacyjnych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych • Wspieranie projektów „Pomoc dla Afryki” – dofinansowywanie inicjatyw lokalnych grup oraz organizacja działalności charytatywnej i edukacyjnej Polaków na rzecz Pobe Mengao oraz Jibo w Burkina Faso 

 i projekty: 

Audycje radiowe – półgodzinny program „Po prostu” nadawany codziennie w radiu CCM i w internecie • Centrum Kształcenia Wolontariuszy – placówkę kształcenia ustawicznego, prowadzącą kursy dla wolontariuszy • Obiady na kółkach – dostarczanie obiadów do domów osób starszych i samotnych • Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej – coroczne spotkanie dla młodzieży z wybranym tematem przewodnim • Pedagogika ulicy – działalność pedagogów ulicy w Bytomiu • Prezent pod choinkę – akcję charytatywną skierowaną do dzieci na Ukrainie • Poradnictwo pastoralno-psychologiczne • Misja Serca i Ewangelii • Tygodnie Ewangelizacyjne • Warsztaty muzyczne • Wolontariat w CME • Zespół muzyczny CME • Artystyczną Grupę Klaunów 

 

Będziemy wdzięczni, jeśli Państwo zdecydują się na przekazanie 1% swojego podatku na rzecz naszej organizacji. 

Nasz KRS 0000225011

 

 

 

 

 

 

        

             

                    

 

 

 

Podobne organizacje