Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego

ORGANIZACJE WEDŁUG CELÓW DZIAŁALNOŚCI:

Badania naukowe Dziedzictwo narodowe Edukacja i wychowanie Leczenie, profilaktyka, zdrowie Ochrona środowiska Ochrona zwierząt Pomoc bezdomnym i biednym Pomoc dzieciom Pomoc osobom starszym i chorym Prawa człowieka Religie Sport, turystyka, rekreacja

ORGANIZACJE W TWOJEJ OKOLICY:

REKLAMA

SZCZEGÓLNIE POLECANE ORGANIZACJE

  • Fundacja pomocy chorym i dzieciom "Kubuś"
  • Ognisko TKKF "Przyjaciel Konika"
  • Alivia - Fundacja Onkologiczna Osób Młodych
  • Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu "Uczymy się Żyć Razem"
  • Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
  • Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
  • Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności
  • Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny
  • Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów