Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego

ORGANIZACJE WEDŁUG CELÓW DZIAŁALNOŚCI:

Badania naukowe Dziedzictwo narodowe Edukacja i wychowanie Leczenie, profilaktyka, zdrowie Ochrona środowiska Ochrona zwierząt Pomoc bezdomnym i biednym Pomoc dzieciom Pomoc osobom starszym i chorym Prawa człowieka Religie Sport, turystyka, rekreacja

ORGANIZACJE W TWOJEJ OKOLICY:

REKLAMA


PODARUJ 1% SWOJEGO PODATKU

OGÓLNOPOLSKI   KATALOG   ORGANIZACJI   POŻYTKU   PUBLICZNEGO 

 UPRAWNIONYCH   DO   OTRZYMANIA  1 %   PODATKU ZA ROK 2014

 

SZCZEGÓLNIE POLECANE ORGANIZACJE

 • Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
 • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
 • Fundacja "Z otwartym sercem..."im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara
 • Fundacja "Kocia Mama"
 • Komitet Pomocy dla Zwierząt
 • Fundacja "Happy Kids"
 • Fundacja "Serce Dziecka" im. Diny Radziwiłłowej
 • Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"
 • Fundacja Hospicyjna
REKLAMA
 
 

Informacje na temat 1% podatku:

 

.JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU ?

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

 • numer KRS Organizacji

 • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

   

  Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU ?

1% podatku dochodowego mogą przekazać Organizacjom:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);

 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

  1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO

Organizacją Pożytku Publicznego może być organizacja pozarządowa, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli m.in.:

 • prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;

 • nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzić ją w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;

 • cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego;

 • posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego, który mu nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru;

 • posiada statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące wykorzystywania majątku organizacji oraz dokonywania zakupów od podmiotów związanych z członkami organizacji;

 • podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;

 • sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości,

 • sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości,

 • przekazuje wyżej wymienione sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT 1% PODATKU


P A R T N E R Z Y

   

 

 


 Organizacje w Twoim mieście

 

 
 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

                                                         TAK ZGADZAM SIĘ