Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego

ORGANIZACJE WEDŁUG CELÓW DZIAŁALNOŚCI:

Badania naukowe Dziedzictwo narodowe Edukacja i wychowanie Leczenie, profilaktyka, zdrowie Ochrona środowiska Ochrona zwierząt Pomoc bezdomnym i biednym Pomoc dzieciom Pomoc osobom starszym i chorym Prawa człowieka Religie Sport, turystyka, rekreacja

ORGANIZACJE W TWOJEJ OKOLICY:

REKLAMA

SZCZEGÓLNIE POLECANE ORGANIZACJE

  • Fundacja Mam Marzenie
  • Fundacja Ochrony Praw Dziecka "Angel"
  • Alivia - Fundacja Onkologiczna Osób Młodych
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Główny
  • Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów
  • Fundacja Hospicyjna
  • mali bracia Ubogich
  • Fundacja Chcę Żyć
  • Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności