Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego

ORGANIZACJE WEDŁUG CELÓW DZIAŁALNOŚCI:

Badania naukowe Dziedzictwo narodowe Edukacja i wychowanie Leczenie, profilaktyka, zdrowie Ochrona środowiska Ochrona zwierząt Pomoc bezdomnym i biednym Pomoc dzieciom Pomoc osobom starszym i chorym Prawa człowieka Religie Sport, turystyka, rekreacja

ORGANIZACJE W TWOJEJ OKOLICY:

REKLAMA

SZCZEGÓLNIE POLECANE ORGANIZACJE

  • Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów
  • Fundacja Chcę Żyć
  • Fundacja Spełnionych Marzeń
  • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Serca i Nerek
  • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
  • Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
  • Fundacja Dobroczynności
  • mali bracia Ubogich
  • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Zarząd Główny