Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego

ORGANIZACJE WEDŁUG CELÓW DZIAŁALNOŚCI:

Badania naukowe Dziedzictwo narodowe Edukacja i wychowanie Leczenie, profilaktyka, zdrowie Ochrona środowiska Ochrona zwierząt Pomoc bezdomnym i biednym Pomoc dzieciom Pomoc osobom starszym i chorym Prawa człowieka Religie Sport, turystyka, rekreacja

ORGANIZACJE W TWOJEJ OKOLICY:

REKLAMA

SZCZEGÓLNIE POLECANE ORGANIZACJE

  • Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
  • Fundacja Ochrony Praw Dziecka "Angel"
  • Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
  • Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
  • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
  • Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny
  • Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Główny
  • Fundacja "Serce Dziecka" im. Diny Radziwiłłowej