Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego

ORGANIZACJE WEDŁUG CELÓW DZIAŁALNOŚCI:

Badania naukowe Dziedzictwo narodowe Edukacja i wychowanie Leczenie, profilaktyka, zdrowie Ochrona środowiska Ochrona zwierząt Pomoc bezdomnym i biednym Pomoc dzieciom Pomoc osobom starszym i chorym Prawa człowieka Religie Sport, turystyka, rekreacja

ORGANIZACJE W TWOJEJ OKOLICY:

REKLAMA

SZCZEGÓLNIE POLECANE ORGANIZACJE

  • Fundacja "Kocia Mama"
  • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
  • Fundacja Rak'n'Roll - Wygraj życie!
  • Fundacja Ochrony Praw Dziecka "Angel"
  • Fundacja Dobroczynności
  • Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności
  • Alivia - Fundacja Onkologiczna Osób Młodych
  • mali bracia Ubogich
  • Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak